Combineer hercertificering Duikarbeid en DMB

Op één dag hercertificeren voor Duikmedisch begeleider en Duikarbeid. Dat maakt het proces van hercertificeren eenvoudig en efficiënt. BC-opleidingen faciliteert periodiek beide hercertificeringen tegelijk en biedt de mogelijkheid om deze op één dag te combineren.

 Voorwaarden

  • Per datum is ruimte voor maximaal vier personen om naast hercertificatie voor DMB ook Duikarbeid te hercertificeren.
  • Deze combinatie is niet mogelijk bij de gelijktijdige (her)certificering DMB-B2 en DMT.
  • De herhalingsopleiding voor DMB vindt plaats op de dag voorafgaand aan de hercertificatie. 

Inschrijven 

Om je in te schrijven voor deze combi stuur je een email naar info@bc-opleidingen.nl met je naam, telefoonnummer, de datum waarop je wilt hercertificeren en voor welke certificaten.

Extra

→  Breid je DMB-B2 uit met Diver Medic Technician (DMT)

Certificerende Instelling 

Na het met goed gevolg afleggen van het examen en de proeve van bekwaamheid ontvang je via de CI de certificaten. De kosten hiervoor worden door de CI bepaald en apart in rekening gebracht.