Duikmedisch begeleider B1 en B2

(DMB-B1 en DMB B-2)

De duikmedisch begeleider (DMB) maakt deel uit van de duikploeg om in geval van nood een duikongeval te herkennen en eerste hulp te verlenen. De DMB-B1 ondersteunt de duiker bij het verrichten van duikarbeid in de categorie A1. De DMB-B2 ondersteunt de duiker bij het verrichten van duikarbeid in de categorieën A2 t/m B4. Na de opleiding DMB heb je de volgende vaardigheden en kennis:

 • Je bent in staat om EHBO-procedures en reanimatie toe te passen.
 • Je hebt kennis van de medische risico’s met betrekking tot duiken en je bent in staat preventieve maatregelen te nemen.
 • Je hebt kennis van natuurkunde en uitgebreide kennis van anatomie en fysiologie.
 • Je bent in staat de symptomen van duikerziekten te herkennen en als DMB-B2 kan je lichamelijk en neurologisch onderzoek uitvoeren.
 • Je bent in staat de eerste-hulpbehandeling van duikmedische aandoeningen toe te passen.

 

 

Inschrijven

→  Opleidingsagenda 

→  Herhalingsopleiding DMB 

Deze opleiding organiseren wij ook incompany. Neem contact met ons op over de mogelijkheden en voorwaarden. 

 

Toelatingseisen

Voor de opleiding DMB-B2 ben je in het bezit van een EHBO-diploma met reanimatiecertificaat of een ander document waaruit blijkt dat je een opleiding hebt gevolgd ten aanzien van EHBO.

Investering 

DMB-B1
 • Online zelfstudie: ca. 40 uur
 • Praktijkopleiding: 1 dag + 1 examendag
 • Kosten: € 449,- excl. BTW
  Dit bedrag is exclusief de kosten voor het examen.
DMB-B2
 • Online zelfstudie: ca. 50 uur 
 • Praktijkopleiding: 4 dagen + 1 examendag
 • Kosten: € 1.460,- excl. BTW 
  Dit is bedrag exclusief de kosten voor het examen.

 

Bekijk hier een demo van de opleiding in onze digitale leeromgeving. 

  

Certificering

Het examen wordt afgenomen door een Certificerende Instelling (CI). Na het met goed gevolg afleggen van het examen ontvang je via de CI een certificaat. De kosten voor het examen worden door de CI bepaald en apart in rekening gebracht.